Kancelaria

Tradycja wykonywania zawodu doradcy podatkowego od 1995 r.

Doradztwo podatkowe to nie tylko prowadzenie ksiąg podatkowych i rachunkowych, ale przede wszystkim szerokie wsparcie klientów w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

To także pomoc osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej w rozwiązywaniu ich problemów i wątpliwości podatkowych.

 

Dowiedz się więcej o mojej  działalności

Motywacją do rozpoczęcia w 1995 roku działalności w zawodzie doradcy podatkowego były solidne podstawy zdobyte zarówno podczas pracy w przedsiębiorstwach państwowych jako głównego księgowego w latach 1984 – 1989 poparte wcześniej zdobytą wiedzą w trakcie studiów w Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (1978-82 na kierunku przetwarzanie danych) i w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1982-84 na kierunku przetwarzanie danych i rachunkowość) oraz doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania od 16.05.1991 r. samodzielnej działalności gospodarczej i jako menadżer firm zagranicznych w latach 1989 – 1994.

Impulsem do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa podatkowego była propozycja mojego ojca adwokata Czesława Gendery wykorzystania zgromadzonych doświadczeń podczas wykonywania usług dla firm z kapitałem zagranicznym.

Pierwszym współpracownikiem była moja żona Małgorzata Gendera, która w dalszym ciągu w nieoceniony sposób wspiera moje działania.

W roku 1995 Kancelaria obsługiwała w zakresie doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych cztery niewielkie firmy z kapitałem niemieckim.

Obecnie kancelaria obsługuje w różnym zakresie ponad 50 firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym ponad 20 z kapitałem zagranicznym, a także osoby wykonujące wolny zawód.

W kancelarii bieżącą obsługę klientów zapewnia 5-osobowy zespół doświadczonych specjalistów.

Prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych na wysokim poziomie nie byłoby możliwe bez informatycznego wsparcia profesjonalnego oprogramowania

Wśród moich klientów znajdują się firmy o następujących profilach działalności:

 • przetwórstwo rolno-spożywcze
 • produkcja wyrobów metalowych oraz dla budownictwa
 • przetwórstwo drewna
 • wytwarzanie energii elektrycznej
 • usługi montażowe w branży energetycznej
 • usługi budowlane
 • zarządzanie nieruchomościami
 • usługi transportowe i spedycyjne
 • oddelegowanie pracowników do pracy za granicą
 • handel hurtowy i detaliczny
 • kultura i dziedzictwo narodowe

wyciągnięta ręka

mężczyzna wyglądający przez okno

młotek sędziowski

wizualizacja wykresu